Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
780 postów 3825 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Antypolski prowokator Mateusz Morawiecki

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Morawiecki idzie w ślad innych prowokatorów z polskiego MSZ

 

Występując rzekomo w obronie Polaków ” prześladowanych przez reżim Łukaszenki”  premier Morawiecki – który zapowiada ” Nowy Ład Gospodarczy dla Polski”, a  nie zrealizował żadnego z punktów ogłoszonej kilka lat wcześniej ” Strategii”  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – idzie  ścieżką wydeptaną przez innych prowokatorów oraz destruktorów w relacjach Polski z sąsiednią Białorusią, takich karykatur politycznych jak B.Geremek. W.Bartoszewski, A.Rotfeld, A.Fotyga, R.Sikorski, G.Schetyna, J.Czaputowicz, czy urzędujący nieszczęsny minister Z.Rau ( poplecznik kijowskiego majdanu i banderowskich praktyk). Ciekawe jest i wielce znamienne etniczne pochodzenia zdecydowanej większości wymienionych  ” polskich ministrów spraw zagranicznych” oraz ” polskiego ” premiera rządu Rzeczypospolitej?!
„W sprawie polskiej będziemy ujmować się za Polakami we wszystkich możliwych miejscach” – oświadczył  w dniu 24 .03.2021 r. premier Mateusz Morawiecki….czyżby?  A w Polsce także?… Zajmujecie się nimi od 1989 r.,  a skutki tego widać:
 1. Wyprzedana obcemu kapitałowi za bezcen, w korupcyjnym trybie paserskim gospodarka narodowa
 2. Zlikwidowane lub w trakcie  likwidacji strategiczne gałęzie gospodarki: górnictwo węgla, hutnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł elektrotechniczny i maszynowy, przemysł farmaceutyczny, przemysł włókienniczy, telekomunikacja, przemysł samochodowy, przemysł lotniczy itd.
 3. Wyprzedany rynek wewnętrzny zagranicznym sieciom handlowym
 4. Kilkumilionowa emigracja Polaków ze względów ekonomicznych, ok. 5-8 mln obywateli
 5. Postępująca likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych
 6. Gigantyczne zadłużenie państwa i samorządów lokalnych; postępujące zadłużenie gospodarstw rodzinnych i firm
 7. Ujemny przyrost naturalny polskiego społeczeństwa
 8. Niekontrolowany jakościowo rynek produktów żywnościowych skutkujący złym stanem zdrowia Polaków
 9. Obecność w Polsce lichwiarskich firm i funduszy, tolerowanie praktyk lichwiarskich
 10. Degradacja polskich sił zbrojnych, zniszczenie kształcenia i funkcjonowania systemu obrony cywilnej
 11. Systemowy niedowład i niedofinansowanie polskiej służby zdrowia
 12. Skandaliczne obniżenie poziomu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia
 13. Permanentne niszczenie rodziny przez złą politykę dochodowo-podatkową; wadliwą od dziesięcioleci politykę budowlano-mieszkaniową; hipokryzja i tolerancja dla depopulacyjnych środowisk LGBT; niszczenie ekonomicznego statusu matki rodzącej dzieci oraz jej etosu społęcznego jako podstawowego ogniwa w rodzinie – wychowującej dzieci
 14. Przyzwolenie na prześladowania polskich patriotów przez żydowskie lub pseudodemokratyczne organizacje, finansowane przez ośrodki zagraniczne,  denuncjujące Polaków do rzekomo niezawisłych instytucji wymiaru prawa, pod zarzutami ” antysemityzmu”, ” faszyznu” , ” nienawiści narodowościowej” itp.
Z czym Państwu kojarzy się Białoruś….Białoruś?…z biedą!
Porozmawiajmy zatem o Polakach na Białorusi:
A teraz zobaczmy kim sa krzewiciele ” demokracji na Białorusi” i na ile gotowi sa oni do dialogu:
 
Instytut Swobody

Fundatorzy i władze instytutu
Anna Bialas, (v-ce prezes), redaktor naczelna Korespondenta Wschodniego, koordynatorka licznych konferencji naukowych i kampanii społecznych – czyli antynarodowych, antysłowiańskich,
Franciszak Wiaczorka (prezes), białoruski działacz społeczny i polityczny, dziennikarz – a faktycznie: współpracownik syjonistycznej TvBielsat, agent szkolony w Polsce i przygotowywany do roli białoruskiego dysydenta,
Katarzyna Peszyńska-Drews (v-ce prezes), polska działaczka młodzieżowa, redaktor Stop Represjom na Białorusi, jest lansowana przez syjonistyczne lobby w Łodzi na przyszłą liderkę “obywatelskiej społeczności”.
Syjonistyczna zgnilizna zagrożeniem dla Polski i Polaków…i dla świata – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/12/01/syjonistyczna-zgnilizna-zagrozeniem-dla-polski-i-polakowi-dla-swiata/
Nieco więcej niż pół roku temu M.Morawiecki juz raz ” mobilizował”  europejskich polityków do sankcji wobec Białorusi. Jak wiemy niezupełnie to się udało, więc z polecenia swych zaoceanicznych dysponentów raz jeszcze Morawiecki grozi suwerennemu państwu walczącemu z opłacana z zewnątrz agentura, że będzie domagał się wniesienia ” sprawy prześladowań Polaków na Białorusi”
Premier Morawiecki hojnie wydaje pieniądze polskich podatników na destabilizację sąsiedniego kraju. Weszło mu to w nawyk, ale nie tylko on, gdyż minister kultury i dziedzictwa narodowego podąża jego śladem – zapewne wykonujac polecenia szefa, a ten swoich szefów zza oceanu, a może bezpośrednio z ambasad USA i Izraela w Warszawie?
Przypomnijmy fakty z jesieni ubiegłego roku
Poniżej podaję przykład manipulacji kancelarii rządu premiera Morawieckiego. Zauważmy, że ta instytucja jest zobowiązana do respektowania zasad dostępu Polaków do informacji publicznej. Kancelaria po prostu łamie kolejny raz Knstytucję RP i popełnia przestępstwo. Prokuratur Generalny zaś milczy.
art. 61 Konstytucji RP
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
Na oficjalne stronie KPRM jest relacja z konferencji prasowej M.Morawieckiego po spotkaniu z sejmowymi klubami i kołami partyjnymi w związku z sytuacją na Białorusi.
 
Okazuje się, że KPRM złamała prawo, gdyż nie przekazała pełnej treści wspomnianej konferencji.
Dowód: relacja ze spotkania, którą znaleźć możemy m.in. na stronie GW jest obszerniejsza, a co ciekawsze, w końcowym fragmencie relacji ( odpowiedzi Morawieckiego na pytania dziennikarzy). premier Morawiecki powiedział o bardzo ważnej rzeczy. Przyznał on, że z budżetu państwa polskiego ( niezależnie od tego nadzwyczajnego „datku” w kowcie 50 mln zł) wydawane jest rególarnie, corocznie, 40 mln zł na finansowanie „wolnych mediów”, m.in. na BeŁSat, które mają kształtować opinię publiczną na Białorusi !!!!
W zasadzie KPRM dwukrotnie złamała prawo, gdyż zarówno w świetle art.61 KOnstytucji RP, jak także stosując cenzurę prewencyjną złamała art. 54 Konstytucji RP
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
 
W wydawaniu pieniędzy polskich podatników, jeśli chodzi o wspieranie destabilizacji na Białorusi,   rząd PiS  nie waha się nigdy:
Inicjatywy M.Morawieckiego ( podsyłane mu do wyartykułowania przez zawnętrznych dysponentów)  zatrącaja o groteskę i ośmieszają powagę Rzeczypospolitej Polskiej
Już we wrześniu 2020 r. prezydent Łukaszenko apelował do polskich i litewskich marionetek politycznych o opamiętanie się:
 
 
Zatrzymanie Andżeliki Borys
23 marca Andżelika Borys została zatrzymana w Grodnie przez funkcjonariuszy białoruskiej milicji. Natomiast 24 marca została skazana na 15 dni aresztu.
Andżelika Borys stoi na czele Związku Polaków na Białorusi, który skupia się na pielęgnowaniu polskiej kultury i tradycji, wspieraniu polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego.
Budujmy mosty, a nie mury
Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, wszyscy Białorusini, którzy mieszkają w Polsce, mogą cieszyć się godnym życiem. „Żądamy tego samego od Białorusi. Chcemy, by Polacy, którzy mieszkają na ziemi białoruskiej, mogli kontynuować swoje działania na polu edukacji i kultury” – podkreślił szef rządu. „Wzywam białoruskie władze, aby w spokoju rozwiązywały swoje wewnętrzne problemy, bez brania zakładników. Tak bowiem rozumiem ostatni atak na społeczność polską na Białorusi” – wyjaśnił.
Prezes Rady Ministrów poinformował, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany białoruski Chargé d’Affaires, któremu został przekazany zdecydowany protest strony polskiej. Na spotkanie z lokalnymi władzami do Grodna pojechał także polski konsul, aby wyjaśnić, co dzieje się z Andżeliką Borys.
„W sprawie polskiej będziemy ujmować się za Polakami we wszystkich możliwych miejscach” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.
Wideo
 
TVP Kultura | TVP Polonia | TVP Wilno | Bielsat | Facebook NCK
Czw. 25 marca 2021 r.   g. 20:15
Koncert Gramy dla Białorusi 2021. OGLĄDAJ NA ŻYWO!
Zapraszamy na specjalny koncert „Gramy dla Białorusi 2021”, będący wyrazem solidarności z pokojowymi dążeniami naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
 
Podczas koncertu wystąpi:
Orkiestra Filharmonii Narodowej,
gwiazdy polskiej sceny muzycznej:
Krystyna Prońko,
Katarzyna Cerekwicka,
Igor Herbut,
Piotr Cugowski
oraz NaviBand i chór Harmoń.
Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Telewizji Polskiej S.A. oraz Filharmonii Narodowej.
Transmisja koncertu odbędzie się w dniu wydarzenia na antenach TVP Kultura, TV Biełsat, TVP Polonia, TVP Wilno i na fanpage’u Narodowego Centrum Kultury.
Obok gwiazd polskiej estrady w Filharmonii Narodowej zagra i zaśpiewa białoruska grupa indie popowa NaviBand oraz chór Harmoń z Łosinki. Orkiestrę poprowadzą: Adam Sztaba i Zuzanna Falkowska, którzy wraz z Marcinem Mirowskim odpowiedzialni są za aranżację i oprawę muzyczną wydarzenia.
Koncert odbywa się w geście solidarności z naszymi sąsiadami z Białorusi, którzy od sierpnia ubiegłego roku z ogromną determinacją i odwagą, nie zważając na represje i zagrożenia, upominają się o demokrację i wolność, tak jak Polacy ponad 40 lat temu, gdy strajki, protesty i starcia z policją były codziennością polskich obywateli. Data wydarzenie nie jest przypadkowa. 25 marca to Dzień Wolności Białorusi – święto, nieuznawane przez władze, ale od lat celebrowane przez białoruskich obywateli, którzy w ten sposób demonstrują swoje przywiązanie do wolności.
W programie koncertu znalazły się utwory ikony polskiej sceny muzycznej – Czesława Niemena, który urodził się i wychował na terenach dzisiejszej Białorusi, w nowych aranżacjach. Zabrzmią też utwory zespołu NaviBand, napisane dla wsparcia ubiegłorocznych protestów białoruskiego społeczeństwa, słynne „Mury” Jacka Kaczmarskiego oraz przebój białoruskiej grupy Lyapis Trubetskoy, pt. „Graj”. Koncert, który ze względu na przepisy epidemiczne odbędzie się bez udziału publiczności, można będzie oglądać na żywo, tj. o godz. 20.15 na antenach telewizji publicznej (TVP Kultura, TVP Polonia, Biełsat TV, TVP Wilno) oraz online na profilu facebookowym i stronie internetowej NCK. W innym terminie koncertu można będzie wysłuchać w programie Pierwszym i Drugim Polskiego Radia.


– Od początku społecznych protestów na Białorusi leży nam na sercu los jej obywateli, szczególnie twórców i artystów – komentuje prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. – W 1980 roku, gdy w Polsce rodziła się Solidarność, i w kolejnych latach, szczególnie podczas stanu wojennego, w naszej drodze do demokracji świat okazywał nam wsparcie i pomoc, podtrzymywał nadzieję. Solidarność poruszyła lawinę przemian ustrojowych 1989 r. w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś naszą powinnością jest wsparcie demokratycznych i wolnościowych dążeń innych społeczeństw oraz przekazywanie idei Solidarności.
Narodowe Centrum Kultury, które jest organizatorem koncertu, od wielu lat aktywnie działa na rzecz dialogu kultury polskiej z kulturami innych państw Europy Środkowo-Wschodniej: – Wspieramy twórców z krajów ościennych, w tym z Białorusi, którzy są gośćmi cyklicznych wydarzeń NCK, m.in. festiwali Wschód Kultury i Eufonie, oraz stypendystami zarządzanego przez NCK programu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Gaude Polonia. Dlatego po raz drugi organizujemy koncert i akcję wspierającą naszych białoruskich sąsiadów. 12 i 13 września 2020 r., podczas pierwszego koncertu i akcji #LightForBelarus na ponad 170 obiektach publicznych w Polsce pojawiły się historyczne narodowe barwy Białorusi. Liczymy, że już za kilka dni, 25 marca br. białoruskie barwy znów pojawią się w całej Polsce – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
Telewizja Polska wspiera wolne i niezależne dziennikarstwo białoruskie. Na co dzień jesteśmy z Białorusinami dzięki TV Biełsat. Bardzo ważne i naturalne jest dla nas współorganizowanie tego koncertu. Pamiętajmy o uwięzionych i skazanych dziennikarkach Biełsatu Kaciarynie Andrejewej i Darii Czulcowej – dodaje Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu Telewizji Polskiej SA.
Towarzysząca koncertowi akcja #LightForBelarus, która odbędzie się tego samego dnia, tj. 25 marca br., będzie kolejnym gestem solidarności z Białorusią. Akcja polega na oświetlaniu budynków instytucji kultury oraz innych obiektów publicznych w narodowych barwach flagi Białorusi: biało-czerwono-białej lub innej dostępnej formie ekspozycji historycznych barw Białorusi, np. wywieszeniu w oknach flag. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.
 

KOMENTARZE

 • --------- zastanawiające ,że !
  ---- władze Białorusi popełniają ten sam błąd, jaki popełnił PRL , dlaczego nie mówią Narodowi , że to syjoniści żądni są ich krwi ?!.
  Nie przypominam sobie abym słyszała, w czasach solidarności, że to syjoniści chcą nas wyzwolić po swojemu. Naród zreflektował by się, dał by spokój z walką o tzw. ( wolność). Polacy nie mieli pojęcia KTO ! stał za strajkami itp.
 • Poniżej jedna z kreatur żydowskiego reżimu IIIRP, ale jeszcze nie w roli min. MSZ
  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2021/02/c9d67bcef227a870a2169491490b0999.jpg
  „Polscy mudżahedini”, serial dokumentalny
  26 grudnia 1979 roku wojska ZSRR wkroczyły do Afganistanu. W tej okrutnej wojnie brali udział Polacy: Andrzej „Andy” Skrzypkowiak, Jacek Winkler, Lech Zondek i Radosław Sikorski. Serial opowiada o polskim wkładzie w tę wojnę, o bohaterach, którzy z odwagą i poświęceniem postanowili sprzeciwić się sowieckiej agresji w imię wolności innego narodu.
  .
  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2021/02/sikorski_afganistan_mudzahedin_discovery_512.jpeg
  Radosław Sikorski w Afganistanie
  _______________

  W znanym dowcipie pojawia się pytanie dotyczące pań wykonujących najstarszy zawód świata: jaka jest różnica między panią „K” i panią „P”.
  Odpowiedź: „P” to zawód, a „K” to charakter.

  Ten żart skojarzył mi się właśnie z R.Sikorskim, który w 1979r. walczył po stronie mudżahedinów w Afganistanie, co później, już jako ministrowi MSZ, nie przeszkadzało mu wcale popierać agresji USA na Afganistan przeciw mudżahedinom.
  Jak według kanonu z przytoczonego żartu sklasyfikować R.Sikorskiego?

  Zresztą większość z wymienionych szefów MSZ ma swój płatny epizod nie koniecznie bezpośrednio z CIA. Za pieniądze będą pracować z każdym, ale łączy ich jedno: zawsze przeciw Polsce i Polakom.
 • Dokumenty hiszpańskiego wywiadu dotyczące Jacka Czaputowicza
  https://www.wprost.pl/galeria/11266/dokumenty-hiszpanskiego-wywiadu-dotyczace-jacka-czaputowicza.html

  Znajdziemy tam m.in. takie nazwiska jak Alojzy Orszulik, Adam Michnik (uczestnicy rozmów w Magdalence i obrad Okrągłego Stołu) – kawalerowie Orderu Orła Białego. IIIŻydo-RP/Polin umie docenić swoich renegatów.
 • WPS
  Przypominam sobie debatę na UŁ 15 maja 2014 roku ( jako uczestnik i jeden z polemistów obok m.in. Adama Śmiecha) kiedy ówczesny prof. UŁ na Wydz.Prawa, a obecnie minister spraw zagranicznych Z.Rau próbował manipulować polemiką przedstawicieli środowisk narodowych z Łodzi z przygotowaną przez amerykańskich speców od socjotechniki agentką kijowskiego Majdanu niejaka Julią Maruszewską ” bohaterką” spreparowanego przez Amerykanów filmu „I am a Ukrainian”

  https://dzienniklodzki.pl/julia-z-majdanu-spotka-sie-z-lodzianami-wideo/ar/3436471

  https://lodz.naszemiasto.pl/julia-maruszewska-w-lodzi-bohaterka-filmu-i-am-a-ukrainian/ga/c13-2273026/zd/9191428 ( pierwszy z lewej prof. Z.Rau)

  Poźniej ” urocza, naiwna ” Julia była w nagrodę za usługi specjalistka od spraw celnych w Odessie u boku szemranego polityka – M.Saakaszwilego. Zapewe po to, aby bez problemów można było robić szemrane biznesy majdaniarskie.

  25-letnia aktywistka Majdanu zastępcą Saakaszwilego
  patrz: https://wyborcza.pl/1,75399,18340137,25-letnia-aktywistka-majdanu-zastepca-saakaszwilego.html

  ” W administracji obwodu siedzi stale ekipa dziesięciu gruzińskich doradców Saakaszwilego, zajmują pół piętra. Ale Saakaszwili sprowadził nie tylko swoich rodaków. Z USA ściągnął Julię Maruszewską, zaledwie 25-letnią ukraińską studentkę na stypendium w Bostonie i dał jej stanowisko swojej głównej doradczyni.” , za: https://www.newsweek.pl/opinie/micheil-saakaszwili-nowy-gubernator-odessa-ukraina/k34q86g

  ” Wraz ze wzrostem przeładunków wzrosło jednak
  również pole do działań korupcyjnych. Jednym
  z zadań Saakaszwilego stało się tym samym doprowadzenie do zwiększenia nadzoru nad portami w obwodzie – posłużyć miała temu m.in.
  nominacja na stanowisko szefowej lokalnego
  urzędu celnego bliskiej współpracowniczki gubernatora, 26-letniej Julii Maruszewskiej. Po
  kilkumiesięcznych bojach udało się faktycznie
  zwiększyć nadzór. Według deklaracji Saakaszwilego, uproszczenie szeregu procedur (ustalenie
  adekwatnych stawek celnych, przyspieszenie
  procesu oclenia towarów) doprowadziło do eliminacji kilku korupcjogennych luk systemowych.
  Sukcesy na tym polu natrafiają jednak na silny
  opór średniego i niższego aparatu lokalnej służby celnej, jak i organów władzy centralnej (Państwowej Służby Fiskalnej), których wielu funkcjonariuszy czerpie korzyści z korupcji.
  Tym samym, nadal nie można mówić o wyraźnym sukcesie w sanacji regionu. ” , za: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_196.pdf
 • @stanislav 23:03:26
  Dodam, że jak przypominam sobie polemikę z " niewinną Julią" ( wyraźnie zniecierpliwioną dociekliwymi pytaniami z sali w wykonaniu polskich narodowców, gdyż miało być słodko i entuzjastycznie ), to przedstawiała się jako filolog...a tu proszę, przyszło jej " uzdrawiać" urząd celny w Odessie ?:)))

  Ten model naiwnych kobietek trenowany jest teraz za sprawą Swiatłany Ciechanouskiej
 • Gdyby naprawdę rządzący Rosją
  nie chcieli aby Białoruś - diabelski pomiot - przerobił na szatańskie odchody - toby do tego nie doszło. Jednak widzimy, że mamy do czynienia z cichym przyzwoleniem Rosji na przerobienie Bialorusi - jak wyżej.
  Gdyby myślący, wpływowi Białorusini nie znali wcześniejszego przykładu przerobu atrapy Polski na szatańskie odchody - to wtedy już dawno po ulicach Mińska biegałyby stada agresywnych zboczeńców.
  Wniosek?
  Wyglada na to, że V-ta kolumna dzieci Złego w Rosji jest tak silna, że Rosja nie przeszkodzi w przerobie Białorusi na szatańskie odchody. To z kolei znaczy tylko tyle, że Europie coraz bliżej do Piekła.
 • WPS
  Nie to żebym się domagał, ale swoją droga, to ciekawe dlaczego pomimo znaczącej poczytności, adminstratorzy niniejszej strony " boją się " umieścić tytułowy artykuł na stronie 1 ?
 • WPS
  Od wykrzykiwań politycznych kabotynów aż kipi w przestrzeni publicznej. . Niejaki wiceminister MSZ Piotr Wawrzyk „grzmi”: ” „Nie pozwolimy reżimowi, bezkarnie prześladować Polaków”.” Ale nie wiem, czy tego apelu nie powinien skierowac do swojego szefa w rządzie Mateusza M. oraz ” nadinspektora” Andrzeja D., który też coś wykrzykuje :

  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2138,prezydent-to-bezprecedensowe-ze-wladze-bialorusi-aresztuja-przedstawicieli-polskich-organizacji.html

  W tej ” czarnej masce ” Andrzej Duda naprawdę wygląda ” groźnie”

  Wezwania polskich władz, to jak domaganie się przez władze hitlerowskie przestrzegania praw Niemców przez władze II RP.
 • Żydzi rozbijają organizacje polskie i polonijne
  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/121407,zydzi-rozbijaja-organizacje-polskie-i-polonijne

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930