Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
643 posty 2792 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

List do W.Putina ws. antypolonizmu w telewizji Rossja 1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!

 

W dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2019 r. przedstawiciele polskich organizacji patriotyczno – narodowych przesłali na adres kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira W.Putina oświadczenie dotyczące jawnie antypolskich i sprzecznych z prawdą historyczną wypowiedzi jakie miały miejsce w trakcie audycji pt. ” Wieczór z W. Sołowiowem” w dniu 4 kwietnia 2019 r. na antenie ogólnorosyjskiej i mającej zasięg globalny telewizji publicznej Rossija 1. Inicjatorami oświadczenia, o którym mowa, był zarząd partii Polska Patriotyczna i zarząd stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.
Powyższa inicjatywa została podjęta zarówno ze względów merytorycznych ( kolportowanie antypolskich kłamstw dotyczących tzw. zbrodni Polaków na Żydach i rabowaniu ich mienia podczas II wojny światowej ), jak również wobec skandalicznego milczenia polskich służb dyplomatycznych w Rosji oraz instytucji rządowych w kraju oraz ośrodka prezydenckiego pana Andrzeja Dudy.
Antypolska audycja w telewizji Rossija 1 dowodzi, że światowe rewizjonistyczne organizacje syjonistyczne oraz przestępcy związani z „przemysłem holokaust” rozpoczęli proces szkalowania i próbę wymuszenia na  Polsce i Polakach tzw. ” odszkodowań’ w atmosferze perfidnie zaplanowanej ogólnoświatowej kampanii kłamstwa na temat sprawców i ofiar II wojny światowej. Oburzająca i karygodna jest bezczynność obecnych władz polskich wobec tych działań. Można odnieś wrażenie, że obecne władze polskie, jak i wcześniejsze ekipy rządowe, są wspólnikami w tym dziele poniżania i próbach kradzieży  majątku  Polaków i ogólnonarodowego majątku państwowego.
Światowe organizacje syjonistyczne oraz korporacje przemysłowe  i banki kontrolowane przez kapitał żydowski chcą cynicznie zarobić na kłamstwie i oszustwie, ale także mając za nic miliony ofiar II wojny światowej, w tym kilkunastu milionów Słowian i kilku milionów biedoty żydowskiej. Tym samym syndykat zbrodni powstały w wyniku sprzęgnięcia w jedną machinę niemieckiego, ludobójczego faszyzmu, i jego współpracowników z innych krajów,  z ludobójstwem wielkiego kapitału żydowskiego, kierującego się nienasyconą chęcią zysku oraz obłąkańczą „religijną” ideą wybraństwa – chcą ukryć swoje zbrodnie i winę oraz zamienić się z kata w ofiarę.
Nieubłaganie nadchodzi czas powrotu do rzeczywistego rozliczenia winnych nie tylko za nieprzedawniane zbrodnie ludobójstwa, ale i za zniszczenia materialne, czekające na odszkodowania  na rzecz ofiar ( w Europie były to głownie narody słowiańskie) od właścicieli światowego kapitału.
PZ
Treść oświadczenia, przesłanego prezydentowi Rosji, W.Putinowi, w dniu 23 kwietnia 2019 r. :
Łódź – Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

Władimir W. Putin

Prezydent

Federacji Rosyjskiej

Moskwa

Oświadczenie

przedstawicieli polskich organizacji patriotyczno-narodowych,

w związku z niepokojącymi wypowiedziami noszącymi cechy polonofobii i kłamstwa historycznego, mającymi miejsce na antenie publicznego, ogólnopaństwowego

kanału telewizyjnego Rossija 1

Szanowny Pan Władimir Władimirowicz Putin,

zwracamy się do Pana jako polscy działacze polityczni, działacze ruchu słowiańskiego, dziennikarze i publicyści polityczni oraz jako przyjaciele Rosjan i osoby dobrze życzące Rosji pod Pana przywództwem, którzy aktywnie walczą z wszelkimi przejawami rusofobii na terenie naszego kraju, mając na uwadze dobro dwustronnych stosunków polsko- rosyjskich oraz prawdę nie tylko historyczną, ale i tę, która swój wyraz znajduje w losach i życiu członków naszych narodów i obywateli naszych państw.

Zwracamy się do Pana mając świadomość niełatwych dwustronnych stosunków rosyjsko – polskich, ale przede wszystkim mając na uwadze prawdę o najtragiczniejszym okresie w historii naszych państw i narodów, a także w historii świata, jaką była druga wojna światowa. Kierujemy się obowiązkiem pamięci o milionach ofiar, w tym kilkunastu milionach Słowian i kilku milionach Żydów, ale i obowiązkiem pamięci o rzeczywistych inicjatorach II wojny światowej i sprawcach śmierci milionów ludzi.

Powodem przedkładanego przez nas stanowiska jest audycja nadana w dniu 4 kwietnia 2019 r. na kanale ogólnorosyjskiej, publicznej telewizji o zasięgu globalnym, o nazwie Rossija 1, oglądanej przez kilkadziesiąt milionów osób na wszystkich kontynentach.

W cyklicznej audycji „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”, prowadzonej przez bardzo znanego i wielokrotnie nagradzanego dziennikarza i komentatora politycznego,Władimira R. Sołowiowa, prowadzący audycję, komentując i bilansując wydarzenia II wojny światowej, wypowiedział się w sposób następujący, cyt. : „ …większość Żydów była zabita nie przez niemieckich nazistów a przez Polaków!” ( 1:54:06 – 1:54:12). Z ust prowadzącego padły też następujące słowa: „ …to wy kanalie ( Polacy – z kontekstu, red.) mordowaliście, prześladowaliście i odbieraliście majątki ( Żydom – z kontekstu, red.)” ( 1:52:06 – 1:52:12),

na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY

Cytowane wyżej, skandaliczne i kłamliwe słowa, jakie padły publicznie pod adresem Polaków, z ust opiniotwórczego dziennikarza, który niejednokrotnie przeprowadzał wywiady z Prezydentem Rosji, skłaniają nas do następujących stwierdzeń:

1)Badania historyczne okresu II wojny światowej, prowadzone zarówno w Rosji, jak i na świecie, pomimo, że weryfikowane i urealniane są dane ilościowe, nie dają podstaw do zasadniczej rewizji poglądów na temat głównych sprawców i ofiar zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa.

2)Wyroki wydane przez Trybunał Norymberski, w wyniku m.in.oskarżeń i materiałów dowodowych przedstawiciela ZSRR, należy uznać cały czas za obowiązujące oraz uzasadnione i należy wykluczyć pomyłkę, co do sprawców i ofiar.

3)Powszechnie znane i udokumentowane są fakty, że Polacy jako jedyny naród okupowany przez III Rzeszę nie podjął zorganizowanej kolaboracji z niemieckimi faszystami, że Polacy dobrowolnie nie brali udziału w zbrojnych oddziałach hitlerowskich w wojnie z ZSRR, że Polacy zapłacili tysiącami ofiar ludzkich za pomoc Żydom, będąc sami narodem eksterminowanym przez niemieckich faszystów, że przedstawicielom narodu polskiego ratującym życie swoich współobywateli narodowości żydowskiej postawiono najliczniejsze, swoiste pomniki człowieczeństwa w postaci niemal 7000 drzewek w Yad Vashem.

Poddawanie wszystkich wyżej wymienionych faktów swego rodzaju rewizji na antenie publicznej telewizji państwowej musi budzić zdziwienie i niepokój, ale musi też skłaniać do wniosku, że są siły światowe zainteresowane przedstawianiem kłamliwej wersji historii oraz rozpalaniem zarówno polonofobii, jak i rusofobii.

4)Zarówno w Polsce, jak i w Rosji cały czas są obecne, a ostatnio nawet bardzo aktywne siły, mające szerokie wpływy w mediach publicznych, które wpisują się w ten fenomen, który nazywany jest mianem „ holocaust industry” ( w tej sprawie por. chociażby wyrok Sądu Najwyższego FR https://www.kommersant.ru/doc/3814489 ). Siły te usiłują stwarzać wrażenie, że reprezentują nie tylko oficjalne stanowisko władz państwowych, ale i powszechną opinię społeczeństw i narodów.

Szanowny Panie Prezydencie,

powyższe stanowisko formułujemy bez żadnej ukrytej intencji, a jedynie w celu dania świadectwa prawdzie i przciwdziałania rewizji wydarzeń historycznych, która miałaby służyć interesom wpływowych sił politycznych i finansowych współczesnego świata, które były zakulisowymi, a także rzeczywistymi twórcami ideologii nazizmu, koncepcji nadczłowieka i idei wybraństwa, i które zagładę Słowian i biedoty żydowskiej uznawały za warunek ich nieograniczonego panowania nad światem.

Organizacje podpisane pod niniejszym Oświadczeniem – a także wiele innych polskich organizacji patriotyczno-narodowych oraz liczni Polacy niebędący członkami żadnych organizacji, a jedynie ludźmi miłującymi prawdę i pokojowe współistnienie narodów – od lat działamy na rzecz ujawnienia całej prawdy o wydarzeniach historycznych XX wieku. Czynimy to, często naprawiając błędy oficjalnej dyplomacji polskiej, aby m.in. służyć pojednaniu Rosjan i Polaków, dwóch narodów słowiańskich, na których cywilizacyjnym podglebiu, wyrosły dwie wielkie chrześcijańskie kultury i państwowości.

Nie możemy jednak pozostawać obojętni wobec prób falsyfikacji historii, wobec kłamstw historycznych noszących znamiona prowokacji politycznej, wobec cynicznych działań zmierzających do zamiany ofiar zbrodni w zbrodniarzy, co czyni się nie tylko z pobudek politycznych, ale także dla niskich celów materialnych korzyści i imperialistycznych ambicji.

Wierzymy, że zjawisku rusofobii w Polsce, z którą prowadzimy trudną walkę na co dzień, nie będzie towarzyszyć polonofobia niektórych przedstawicieli mediów rosyjskich, uderzająca w słuszne racje Polski i wzięta z arsenału propagandy zachodniej równie antypolskiej co rusofobicznej.

Panie Prezydencie,

niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!

Z wyrazami szacunku:

 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna, z siedzibą w Łodzi; prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, z siedzibą w Warszawie; członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, z siedzibą w Moskwie

  2. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, wiceprezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, publicysta polityczny

  3. Nabil Malazi, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, prezes Klubu Syryjskiego w Polsce

  4. Zdzisław Jankowski, poseł na Sejm RP, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna

  5. Andrzej Skorski, członek zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, filmowiec-dokumentalista, operator filmowy

  6. Mieczysław Łysy, przewodniczący Związku Polaków na Białorusi, z siedzibą Mińsk-Białoruś

  7. prof. Anna Raźny, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

  8. Adam Śmiech, niezależny publicysta narodowo-demokratyczny

  9. Wiesław Lewicki, prezes partii Normalny Kraj, z siedzibą w Warszawie

  10.Dorota Maksymowicz-Czapkowska, wiceprezes partii Normalny Kraj, przewodnicząca stowarzyszenia Nasz Polski Dom

  11. Dominik Kowalski, prezes stowarzyszenia Projekt Normalny Kraj

  12. Krzysztof Tołwiński, poseł na Sejm RP, rolnik, prezes Federacji Gospodarstw Rodzinnych

  13. Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej

  14. Zbigniew Okrasiński, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna

  15. Robert Oleszczak, Partia Wolności, członek zarządu

  16. kpt. Michał Jarzyński, dysydent, komandos, kontrwywiadowca

  17. Andrzej Szubert, niezależny publicysta, bloger https://opolczykpl.wordpress.com/

  18. Eugeniusz Zinkiewicz, publicysta, bloger, Gdańsk

  19. Miłosz Sobolewski, informatyk, kolekcjoner, Warszawa

  20. Krzysztof Kornatowicz, obrońca Praw Człowieka, Gdańsk

  21. Jacek M. Kwiatkowski, obrońca Słowiańszczyzy, Sulisławice

  22. Marzena Zawodzińska, Stowarzyszenie Spadkowbierców Polskich Kombatantów II WŚ, publicystka „Jednodniówka Narodowa”

  23. Piotr Kolczyński, publicysta „ Jednodniówka Narodowa”

  24. Arkadiusz Suder, przedsiębiorca, Warszawa

  25. Paweł Samoń, technik mechanik, współpracownik stowarzyszeia Wierni Polsce Suwerennej

  26. Ela Honorata Wysoczanska Pietrusiewicz-Bretland, pisarka, międzynarodowa działaczkaspołeczno-ekonomiczna i kulturowo-polityczna, Belgia

  27. Edward J.B.Bretland, student politechniki, elektroniki i budowy rakiet, muzyk i game desiger,Belgia

  28. Theodore J.J.Ruigrok van der Werven, ( SFA) Wyższa Szkoła Lotnicza w Brukseli

  29.  Jan Sposób, członek stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowy 
   30.  Ryszard Schaeffer, Akademicki Klub Żeglarski,  Nowy Targ


 

Лодзь – Варшава, 18 апреля 2019 г. 

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

 Москва, Россия 

Заявление

представителей польских патриотических и национальных организаций, в связи с тревожными высказываниями, несущими черты полонофобии и исторической лжи, распространяемыми в эфире общегосударственного телеканала Россия 1

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются польские политические деятели, активисты славянского движения, журналисты и политические публицисты и все, кто  желает благополучия России под Вашим руководством, а также как друзья Россиян, которые активно борются с любыми проявлениями русофобии на территории нашей страны, с целью благополучия двусторонних  польско – российских отношений и во имя правды не только исторической, но и той, которая находит своё отражение в судьбе и жизни наших народов и граждан наших государств.

Мы обращаемся к Вам, зная нелёгкую ситуацию двусторонних российско – польских отношений, но, прежде всего, зная правду о наиболее трагическом периоде в истории наших государств и народов, а также  мировой истории, которой была Вторая мировая война. Мы обязаны помнить  о  десятках миллионов жертв славян и  евреев,   и о тех, кто реально развязал Вторую мировую войну и виновниках смерти миллионов людей.

Причиной, по которой мы представили эту точку зрения, является передача от 4 апреля 2019 года на общероссийском канале общественного телевидения «Россия 1», который смотрят несколько десятков миллионов человек на всех континентах.

В регулярной программе „Вечер с Владимиром Соловьевым” во главе с очень известным и много раз награжденным журналистом и политическим комментатором Владимиром Р. Соловьевым, ведущий программы, комментируя   события Второй мировой войны, высказал следующее: „ …большинство евреев было убито не немецкими нацистами, а поляками!” (1:54:06 – 1:54:12). Из уст ведущего прозвучали также следующие слова: „ …это вы сволочи (поляки – из контекста, ред.), вы убивали, вы преследовали и вы забирали имущества (евреев  – из контекста, ред.)” (1:52:06 – 1:52:12), на основании: https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY.

Цитируемые выше возмутительные и лживые слова, которые публично сказаны в адрес поляков из уст влиятельного журналиста, который неоднократно брал интервью у Президента Российской Федерации, побуждают нас к следующим заявлениям:

1) Исторические исследования периода Второй мировой войны, проведённые как в России, так и в мире, не дают оснований к кардинальному пересмотру взглядов по теме главных виновников и жертв военных преступлений и геноцида.

2) Постановления, принятые Нюрнбергским Трибуналом, в результате между прочим обвинений и доказательственных материалов представителя СССР, следует считать постоянно действующими, и исключающими ошибку, связанную с преступниками и жертвами.

3) Общеизвестные и задокументированны факты о том, что поляки как единственная нация, оккупированная III Рейхом, не предприняла организованной коллаборации с немецкими фашистами, что поляки добровольно не были в вооруженных отрядах гитлеровцев в войне с СССР, что поляки заплатили тысячами человеческих жертв за помощь евреям, будучи сами уничтожаемым народом немецкими фашистами, что представителям польского народа, спасающим жизнь своих сограждан еврейской национальности, поставили самые многочисленные в своем роде памятники человечности в виде почти 7000 деревьев в Яд-Вашем.

Придание всех вышеупомянутых фактов в своем роде ревизии в прямом эфире государственного общественного телевидения, вызывает удивление и беспокойство, а также наталкивает на вывод о том, что существуют мировые силы, заинтересованные в представлении лживой версии истории и разжигании как полонофобии, так и русофобии.

4) Как в Польше, так и в России постоянно присутствуют, а в последнее время даже очень активно себя ведут силы, имеющие широкое влияние в государственных СМИ, которые вписываются в этот феномен, который называется „холокауст индустрия” (по этому вопросу предст. решение Верховного суда РФ https://www.kommersant.ru/doc/3814489). Эти силы пытаются создать впечатление, что они представляют не только официальную позицию государственных властей, но также общее мнение всех обществ и народов.

Уважаемый Президент!

Вышеупомянутая позиция формулируется без каких-либо скрытых намерений, а только для того, чтобы говорить об истине и выступить против пересмотра исторических событий, которые могли бы служить интересам влиятельных политических и финансовых сил современного мира, которые ранее были закулисными, а также фактическими создателями идеологии нацизма, концепции сверхчеловека и идеи избранности, и которые гибель славян и бедных евреев  считали одним из условий их неограниченного мирового господства.

Организации, подписавшие данное заявление, а также многие другие польские патриотически-национальные организации и много поляков, не являющихся членами каких-либо организаций, а только любящих правду и мирное сосуществование народов,  уже много лет осуществляют деятельность, направленную  на обнаружение всей правды об исторических событиях XX века. Мы это делаем, часто исправляя ошибки официальной польской дипломатии, для того, чтобы служить примирению русских и поляков, двух славянских народов, на  цивилизационной основе которых, выросли две великие христианские культуры и государственности.

Однако, мы не можем оставаться равнодушными к попыткам фальсификации истории, к исторической лжи, несущей признаки политической провокации к циничным действиям, направленным на превращение жертв преступлений в преступников, что делается не только по политическим мотивам, но и для низких материальных целей, выгоды и империалистических амбиций.

Мы верим, что  такому явлению как русофобия в Польше, с которым мы ведём нелёгкую борьбу на ежедневной основе, не будет создаваться полонофобия некоторыми представителями российских СМИ, ударяющая по правдивой Польше и взятая из арсенала западной пропаганды как антипольской, так и русофобской.

Господин Президент!

Пусть победит правда, а зло, пусть не встретится с потаканием и будет наказано, несмотря на своё происхождение и гражданство!

С уважением,

1. Павел Земински, Глава партии Польша Патриотическая, штаб-квартира в г. Лодзь; Председатель Ассоциации Верующие суверенной Польши, штаб-квартира в г. Варшава; Член Президиума Всеславянского союза, штаб-квартира в г. Москва

2. Дариуш Косюр, заместитель председателя партии Польша Патриотическая , вице-президент Ассоциации Верующие суверенной Польши, политический обозреватель

3. Набиль Малази, заместитель председателя партии Польша Патриотическая , президент Сирийского клуба в Польше

4. Здислав Янковский, член польского парламента, член президиума совета партии Польша Патриотическая

5. Анджей Скорски, член правления Ассоциации Верующие суверенной Польши, кинодокументалист, кинематографист

6. Мечэслав Лысы, председатель Союза поляков в Беларуси, со штаб-квартирой в Минске-Беларусь

7. проф. Анна Rазны, профессор в отставке в Ягеллонском университете

8. Адам Смех, независимый национальный и демократический публицист

9. Веслав Левицки, президент партии «Нормальный край»,штаб-квартира в г. Варшава

10. Дорота Максимович-Чапковская, вице-президент партии «Нормальный край», председатель Ассоциации «Наш Польский дом»

11. Доминик Ковальски, президент Ассоциации «Проект Нормальный край»

12. Кшиштоф Толвински, член польского сейма, фермер, президент Федерации семейных владений

13. Ежи Трухлевски, общественное движение «Конгресс Суверенной Польши»

14. Збигнев Окрасински, член совета партии Польша Патриотическая

 15. Роберт Олещак, Партия свободы, член правления, штаб-квартира в г. Варшава

16. капитан Михал Яжински, диссидент, коммандос, контрразведчик

17. Анджей Шуберт, независимый публицист, блогерhttps://opolczykpl.wordpress.com/

18.Евгений Зинкевич, публицист, блогер, Гданьск

19. Милош Соболевски, специалист по информационным технологиям, коллекционер, Варшава

20. Кшиштоф Корнатович, защитник прав человека, Гданьск

21. Яцек М. Квятковски, защитник Словянщины, Сулиславице

22. Марзена Заводзинска , Ассоциация польских социальных борцов ветеранов Второй мировой войны, публицист «Ежедневная национальная газета» jednodniowka.pl

23. Петр Кольчински, публицист «Ежедневная национальная газета» jednodniowka.pl

24. Аркадиуш Судер, предприниматель, Варшава

25В.Павел Самон, техник-механик, 
сотрудник Ассоциации Верующие суверенной Польши

26. Ela Хонората Высочaнска Петрусевич-Bretland, писатель, международный общественно-экономический и культурно-политический деятель, Бельгия

27. Эдвард Дж. Бретланд, студент политехники, электроники и ракетостроения, музыкант и геймер Дезигер, Бельгия

28. Теодор Дж. Дж. Руигрок ван дер Вервен, (SFA) Колледж авиации в Брюсселе

29.  Ян Способ, член Ассоциации Конфедерация  Реформ KoReUs

 

30. Рышард Шеффер, Академический Клуб Жеглярски, Новый Тарг

 

 

 
Wszystkie osoby i organizacje polskie w kraju i na emigracji oraz wszystkich tych, niezależnie od narodowości i kraju zamieszkania, którzy podzielają poglądy wyrażone w Oświadczeniu prosimy o kontakt i dopisywanie się do listy sygnatariuszy.  Treść Oświadczenia bez zmiany jego formy i  zawartości merytorycznej, może i powinna być rozpowszechniana.
 
Dodatek:
Президенту Российской Федерации
:
Фамилия, имя, отчество: Земиньски Павел сын Ричарда
Организация: Ассоциации Верные Суверенной Польше
Адрес электронной почты: zieminskipawel@gmail.com
Телефон: +48510070755
Тип: обращение
Текст
Zajavlenje predstavitelej polskih patrioticheskih i nacjonalnyh organizacij o antypolonizme v telekanale Rossija 1
Отправлено: 23 апреля 2019 года, 16:06
 

KOMENTARZE

 • w mojej opini
  Takich meniorów, którzy opluwają Polskę, fałszują historię i skłócają narody winno się wskazywać i napiętnować tak jak to zrobili autorzy listu.
  List powinien być zauważony przez władze rosyjskie, jeśli na niego właściwie zareagują , będzie to dla nich na plus, będzie też świadczyło, że dialog jest możliwy.
  Jeśli Sołowjow dalej pozostanie w telewizji rosyjskiej, to będzie dowód, że obecne elity na Kremlu są za konfrontacją nie tylko z władzami w Warszawie, ale także z polskim Narodem. W tym układzie powiedziałbym, że nie dorastają do rządzenia Rosją.
  (List doskonale zredagowany)
 • WPS
  Znakomita inicjatywa, pieknie zredagowany list.
  Bardzo to smutne i zdumiewajace, ze rosyjski dziennikarz pozwala sobie na tak haniebne slowa.
  Czyzby zydowska nagonka na Polaköw udzielila sie Rosjanom?
 • @morgan 21:06:15
  Ależ, to nie rosyjski dziennikarz tylko agresywny syjonista jakich i na zachodzie i na na wschodzie niemało.

  Wladimir Rudolfowicz Solowiow (hebr. Rac. ולדימיר ולוביוב, apt. Solovyeb, Svinoeb, Saloed) zasiada w Rosyjskim Kongresie Żydowskim, wie, jak zaprzyjaźnić się z „właściwymi” ludźmi. Ma obywatelstwo izraelskie. Żona Elga Sapp, dzieci i teściowa – w Estonii. Nagle zrobił się z niego patriota (zgadnij, jakiego kraju). Od niedawna uważa się za Rosjanina na podstawie „faktu”, że wszyscy Chazarowie byli Żydami, a od czasów Chazarskiego Kaganatu żyli na terytorium współczesnej Rosji, co oznacza, że ​​Rosja jest także ich ojczyzną, a oni są już Rosjanami (co ujawnia się w kilku pracach autora „Jesteśmy Rosjanami. Bóg jest z nami”)
  http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%
 • @ Autor
  "Kierujemy się obowiązkiem pamięci o milionach ofiar, w tym kilkunastu milionach Słowian..."

  I po co go tak wk... ć?
  Samych Ruskich zginęło na IIWŚ ponad 20 mln...

  Ale pomysł z listem super.
  Serdecznie gratuluję.

  5*

  Ukłony
 • @stanislav 21:45:13
  W.R.Sołowiow ma za sobą i takie " studia": During that time he completed the CIA training program specilizing in Media encryption., za : https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovyov_(journalist).

  Tamże: " W 2011 r. Po tym, jak Sołowjow skrytykował ksenofobię i politykę dyskryminacji ze strony narodowej linii lotniczej Azerbejdżanu, która ze względu na swoje ormiańskie pochodzenie zabroniła obywatelowi Rosji Siergiejowi Giordjianowi wejścia na pokład do Baku, otrzymał antysemickie listy z Azerbejdżanu. „Zabawne jest czytanie listów z Azerbejdżanu. Antysemityzm zwierzęcy. W co drugim liście. Myślenie ciemnych wieków ”, napisał Sołowjow na Twitterze. [1]"
 • @Jasiek 21:51:37
  Ale ci "Ruscy", którzy zginęli w czasie II WŚ, to nie tylko na froncie europejskim, a poza tym wśród nich wielu nie było Słowianami.
 • @stanislav 23:03:14
  Dużo bardzo ciekawych informacji biograficznych i środowiskowych znajdziemy tutaj:

  http://politiki-rossii.ru/person/solovev-vladimir-rudolfovich
 • @Oświat 18:47:07
  "jeśli na niego właściwie zareagują , będzie to dla nich na plus"

  Wątpię aby to ich przekonało. Podejrzewam, że myślą, że jakikolwiek przyjazny gest zrobią, i tak będzie im to policzone na minus.
 • Ciekawe, czy na tę wypowiedź w rosyjskiej tv zareaguje rządzący w IIIŻydo-RP/Polin syjoniści
  DK
 • Tenże List do prezydenta Rosji Władymira Putina opublikowany na rosyjskiej platformie społecznościowej KONT
  oraz komentarze pod nim

  https://cont.ws/@detektywjarzynski/1304959
 • Wstyd mi za pana
  a inicjatywę napisania tego listu uważam za chybioną.
  Po DRUGIE ,trzecie i dziesiąte,tak renomowany dziennikarz jak Sołowiow miał pełne prawo "wierzyć" Grossowi gdyż jego pozycja jako "światowej sławy historyka" nie jest jego Sołowiowa opinią czy też "rosyjską narracją" a oficjalny stanowiskiem tak środowiska historyków jak i przedstawicieli państw.W tym,co pragnę panu szczególnie uświadomić,POLSKI.
  Żadna polska instytucja nie zgłosiła sprzeciwu wobec publikacji Grossa a polski prezydent aż dwukrotnie "oddał mu hałd".W 1999 odznaczając go Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i w 2001 podczas jedwabieńskich przeprosin.
  Polski IPN nie tylko nigdy nie zakwestionował działalności J.T.Grossa ale traktuje go jako równoprawny podmiot w dyskusjach na temat historii Polski.
  W kontekście tego wymagać od prezydenta RF aby ingerował w wewnątrz polskie spory jest nieuprawnione.A o tym że bezczelne to nawet nie wspominam.

  A po PIERWSZE,drogi panie stanislav trzeba znać zasady.One nie koniecznie muszą się podobać ale znać trzeba https://www.youtube.com/watch?v=Ego8tj52IsM
 • @ikulalibal 11:15:36
  Czy już się panu czerwienia uszy - ?
  A powinny, bo czym jest rezygnacja z obrony dobrego imienia narodu, państwa i z obrony prawdy, do czego pan namawia.
 • @ikulalibal 11:15:36
  Panie @ilkulalibal, najlepiej niech każdy wstydzi się za własne czyny. Ja nie wymagam tego od pana, aby pan w jakikolwiek sposób był odpowiedzialny za moje poglądy i moje racje, a także jak sądzę nie życzą sobie tego osoby podpisane pod Oświadczeniem.

  Nie wiem kto i czemu udzielał W.Sołowiowowi prawa do reinterpretacji historii zgodnie z syjonistyczną wykładnią i kto miałby usprawiedliwiać kłamstwa tego " renomowanego" dziennikarza.

  W moich prywatnych rozmowach z Rosjanami ( a były to osoby wykształcone i świadome) w trakcie moich pobytów w Rosji kilkakrotnie poruszałem fenomen programów W.Sołowiowa i uzyskiwałem opinię podobną do własnej, że jest to zatwardziały syjonista i prowokator polityczny, co nie stoi w sprzeczności, że jest sprawnym dziennikarzem wyszkolonym ( jak wskazuje jego biografia najprawdopodobniej przez służby "amerykańskie", czyt. syjonistyczne ) do prowadzenia wyrafinowanej socjotechniki politycznej służącej celom światowego syjonizmu.

  Walka z syjonizmem, którego jednym z głównych celów jest destrukcja państw i kultury słowiańskiej ( obiektem szczególnie nienawistnej działalności są dwa najważniejsze dla przeszłości i przyszłości Słowiańszczyzny państwa i narody, tj. Rosja i Rosjanie oraz Polska i Polacy) jest nie tylko obowiązkiem, co wymogiem przetrwania Rosji i Polski. Zdają sobie z tego sprawę najbardziej świadomi intelektualiści i działacze polityczni obu wymienionych krajów. Dlatego syjonizm zwalcza wszelkimi sposobami środowiska nacjonalistyczne, suwerenistyczne i osadzone mocno w duchowości słowiańskiej, sprzecznej z relatywizmem etyczno-moralnym judaizmu i zdeganerowano-psychopatyczną wizją osoby i wspólnoty ludzkiej wywodzącej się z tradycji kabały i Talmudu.

  Co do polskości wywodzonej przez pana bez żadnych podstaw z poglądów zachowań obecnych instytucji państwa polskiego, to kompromituje się pan zupełnie, chyba , że przemawia przez pana sarkazm?!
 • @Rzeczpospolita & @ stanislav
  Nie zachowujcie się proszę jak dzieci specjalnej troski którym trzeba dać fory bo wiadomo że odstają czy też jak obłudnicy stosujący podwójne miary co do których wiadomo że "obrzydliwością są w oczach Pana"
  Sytuacja odzwierciedla znane powiedzenie o tym ruskim mużyku co to długo zaprzęga ale potem bardzo szybko jedzie.
  Zupełnie niedawno na jakimś tok szoł (ale nie u sołowiowa) znany polityk powiedział o nas:w przeszłości ze względu na naszego "sojusznika" o wielu rzeczach nie mówiło się zbyt często,o wielu nie mówiło się wcale ale nie doprowadziło to do niczego dobrego,więc pora skończyć z tą strusią polityką".
  Wydaje się panu ( i pozostałym sygnatariuszom) że Sołowiow jest napastliwy? Nieprawda.Na przykład w porównaniu z Ormianinem Armenem Gasparianem jest miły i oględny.

  https://cv5.litres.ru/pub/c/elektronnaya-kniga/cover_415/34472150-armen-gasparyan-lozh-pospolita.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=eh71aGzrIZQ

  Czyżby nie przyznawał pan im prawa do wyartykułowania tego co im leży na wątrobie? a niby w imię czego? Fakt że nagła erupcja choćby i słusznych pretensji po dziesięcioleciach ponurego milczenia może nieco nas przytłaczać ale co można na to poradzić.Albo nas to wzmocni albo zabije.

  PS
  czy nie wydaje się panu dziwne że na fali lamentów około pożaru paryskiej katedry nie podniósł się ani jedne głos przypominający o tym że w "nowoczesnej Europie" pionierami barbarzyńskiego ( z burzeniem cerkwi, profanowaniem przedmiotów kultu i rabunkiem włącznie) traktowania świątyń są Polacy.Zwłaszcza "prawdziwi".
  // Protesty napływały również od środowisk prawosławnych i ukraińskich poza Polską, odbywały się protesty w Europie, USA i Japonii, jedna z organizacji zaapelowała nawet do Ligi Narodów. //
 • @ikulalibal 14:20:49
  Niech pan ma pretensje do Babilończyków i Rzymian, że zburzyli świątynie jerozolimską, bo konsekwencją tego jest upośledzona, o cechach psychopatycznych, moralność i etyka żydowska oraz żydowska myśl społeczno-państwowa.

  Przyznam, że wpisuje się pan znakomicie w syjonistyczą narrację historyczno-histeryczno- roszczeniową!?
 • @stanislav 14:41:19
  "konsekwencją tego jest upośledzona, o cechach psychopatycznych, moralność i etyka żydowska oraz żydowska myśl społeczno-państwowa"

  Wskazuje Pan palcem na Żydów, a mnie pasuje to do Pana.
 • @Pedant 14:56:47
  A uzasadnić swój komentarz Pan potrafi?
  Bez uzasadnienia jest to jak szczekanie kundli na karawanę.
 • @Pedant 14:56:47
  Cóż ja mogę panu odpowiedzieć ponad to, że jest gołosłownym matołkiem i jak widać sympatykiem( ?) judaizmu. Wyżej przedstawiony pogląd , że zburzenie pierwszej świątyni jerozolimskiej i okres tzw. niewoli babilonskiej ukształtował na długie wieki, aż do współczesności żydowską religię , myśl i praktykę społeczno- gospodarczą, jest poglądem wielu badaczy zagadnienia. Zatem do książek Pedancie ignorancja.
 • @stanislav 19:14:15
  "Wyżej przedstawiony pogląd , że zburzenie pierwszej świątyni jerozolimskiej i okres tzw. niewoli babilonskiej ukształtował na długie wieki, aż do współczesności żydowską religię , myśl i praktykę społeczno- gospodarczą, jest poglądem wielu badaczy zagadnienia."

  Badaczy może, ale wątpliwych. Takie teorie łatwo snuć o każdym, także o katolikach, ateistach, protestantach, itd ...

  Solidne myślenie i analiza wymagają weryfikacji przez rozważanie argumentów za i przeciw, zapoznania się z argumentami drugiej strony (nie wyrwanymi z kontekstu), pewnej dozy sympatii do oponenta itd ...

  "Zatem do książek Pedancie ignorancja."

  Fajnie, że potrafi Pan czytać książki, ale książka książce nierówna. Na razie zachowuje się Pan jak głupszy politruk co miele prymitywną progande na podstawie źle przetrawionych materiałów agitacyjnych.
 • @Pedant 19:48:43
  Jak byłem w wojsku, to na wyższym poziomie od pana było kilku żołnierzy służby zasadniczej po szkołach zawodowych.
 • @Pedant 19:48:43
  Rozumiem, że dla pana autorytetami są "wybitni profesorowie" Jan Tomasz Gross i Szewach Weiss.
 • @stanislav 20:56:22
  "Rozumiem, że dla pana autorytetami są "wybitni profesorowie" Jan Tomasz Gross i Szewach Weiss."

  Ja się nie opieram na żadnych autorytetach, tak jak Pan to robi. Staram się myśleć samodzielnie. Panami Grossem i Weissem w ogóle się nie interesuję.

  Jeśli już chodzi o źródła inspiracji (nie zawierzam im ślepo) to są to np. Kierkegaard, Dostojewski, Nietsche, Szestow, Simone Weil. W sprawach żydowskich np. Gershom Scholem, do rozważania ich wierzeń czasem zglądam na angielsko-języczne strony religijnych żydów, ale rzadko.

  Odnośnie historii i polityki to szanuję takiego Tocqueville, Makiawellego. Lubię Jeffersona. Ciekawią mnie poszczególne prace z historii idei, niezależnie od przynależności autorów.

  A najbardziej lubię myśleć na własny rachunek. Fanatycy i ideologowie mnie nużą albo irytują. Są zupełnie przewidywalni, mają zwykle jedną tezę i wszystko do niej dopasowywują. Czase są mają erudycje ale mało rozumieją.
 • @stanislav 20:56:22
  "wybitni profesorowie" Jan Tomasz Gross i Chcewasz Hajs.

  Otoczenie Putina, nie tylko w tv, bo i oligarchia to chabat lubawicz.
  Ktoś zgadnie, jaka sekta jest w otoczeniu Trumpa? Jared, zięć?
  Kto miesza na Ukrainie?
  https://www.google.com/search?q=dom+chabad+dniepropietrowsk&rlz=1C1AOHY_plPL755PL755&oq=chabad+dn&aqs=chrome.3.69i57j0l5.15397j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  Sataniści faktycznie skuteczni.
 • @stanislav 20:49:35
  "na wyższym poziomie od pana było kilku żołnierzy służby zasadniczej po szkołach zawodowych"

  Czemu nie. Taki Epiktet urodził się w dołach społecznych i był zwykłym żołnierzem. Nawet nie pisał, jego myśli zapisał jego uczeń.
 • @stanislav 14:41:19
  //pretensje //

  Pretensje? a cóż to za dziwaczna kategoria? maje podejrzenia co do tego że "list" jest jakiś infantylny i obnaża słabość sygnatariuszy były słuszne.
  W 2008 r odbył się w Moskwie kongres prasy rosyjskojęzycznej wychodzącej za granicami Rosji.W czasie dyskusji głos zabrał szef "Rosyjskiego Kuriera Warszawy" Władimir Kirjanow . W odpowiedzi na jego konkluzje ówczesny prezydent D.Medwiediew wygłosił takie dictum że gdyby pan miał okazję je usłyszeć spadły by panu kapcie.Powiedział mianowicie że Kirjanowowi należy się szczególne uznanie a nawet podziw gdyż przychodzi mu działać na obszarze najbardziej wrogim i że na planecie nie ma kraju bardziej rusofobicznego niż Polska.
  http://www.rkw.3w.pl/articles/06-2008/president.htm
  a przypominam że był to rok 2008 po którym było już tylko gorzej.
  To co dziej się w polskich mediach przechodzi wszelkie pojęcie i pan doskonale o tym wie.Jak wielu jest pan wobec tej sytuacji całkowicie bezsilny i sfrustrowany a żeby poprawić sobie nastrój porywa się an na "naprawianie" rosyjskich mediów.Uważam że jedyne co nam pozostało to taktowne milczenie ale pan obnosi się ze słabościami i dlatego mi wstyd.
  PS
  i nich pan da spokój z tym "syjonizmem" w odniesieniu do mnie.Nie robi to na mnie żadnego wrażenia.
 • OCENA 6* !!!
  Kawał dobrej roboty - bardzo starannie dopracowany tekst!
  Wyrazy szacunku dla wszystkich sygnatariuszy tego oświadczenia!
 • @Pedant 21:21:38
  Co z tego, że pan mi tu wyliczył kilka nazwisk. Chciał pan mnie zadziwić? Co to ma do rzeczy? Nawet gdyby pan do prac wymienionych autorów nawet zaglądał, to jak widać i tak nic pan z tego nie zrozumiał.
 • @ikulalibal 22:43:45
  Ja w ogóle nie zamierzam na panu robić jakiegokolwiek wrażenia i niech pan lecząc swoje choroby nie poleca mi pańskiego lekarza.
 • @stanislav 23:46:35
  "Chciał pan mnie zadziwić? Co to ma do rzeczy? Nawet gdyby pan do prac wymienionych autorów nawet zaglądał, to jak widać i tak nic pan z tego nie zrozumiał."

  Zadziwić? Nie przyszło mi to do głowy. Odpowiedziałem szczerze na Pana post na temat moich domniemanych autorytetów.

  Będę wdzięczny jak mi Pan wskaże czego nie zrozumiałem u tych autorów, chętnie się czegoś nauczę. (Wymieniam niektórych w moich postach)

  A co Pan lubi czytać?
 • @Rzeczpospolita 02:19:51
  "Ciekawe, czy na tę wypowiedź w rosyjskiej tv zareaguje rządzący w IIIŻydo-RP/Polin syjoniści"

  Sygnatariuszy wpiszą na listy antysemitów i rusofili.
  Zwiększą ilość środków na walkę z antysemityzmem i rusofilią. Żołnierze tych walk już zacierają łapy.
 • @ikulalibal 22:43:45
  "Powiedział mianowicie że Kirjanowowi należy się szczególne uznanie a nawet podziw gdyż przychodzi mu działać na obszarze najbardziej wrogim i że na planecie nie ma kraju bardziej rusofobicznego niż Polska."

  Zgoda. List podobnej treści powinien otrzymać Duda, a raczej kaczelnik, bo to on wykreował tego nieskomplikowanego osobnika.
  Intencją Żyda jest oplucie i ograbienie Polski, intencją warszawskich rządów wywołanie wojny polsko-rosyjskiej. Niech się wytłuką na śmierć!
 • @Pedant 00:48:41
  Różne rzeczy, zależnie od potrzeb. Czasami nawet czytam rzeczy, których "nie lubię czytać". Widzę u pana wielką niekonsekwencję. Najpierw pisze pan, że nie uznaje pan żadnych autorytetów, a potem wylicza mi jak z kapelusza nazwiska pisarzy, filozofów, historyków...?!
 • @stanislav 10:09:53
  "Widzę u pana wielką niekonsekwencję. Najpierw pisze pan, że nie uznaje pan żadnych autorytetów, a potem wylicza mi jak z kapelusza nazwiska pisarzy, filozofów, historyków...?!"

  Napisałem wyraźnie "Jeśli już chodzi o źródła inspiracji (nie zawierzam im ślepo) to są to np"

  Wezmę przykład Nietzsche'go. Otóż nie zgadzam się z jego oceną chrześcijaństwa albo koncepcją wiecznego powrotu. Jednak bardzo mnie zainspirował, z jednej strony uważam, że nie zdawał sobie sprawy czym jest prawdziwy przekaz Ewangelii (wyrobienie sobie tej opinii wymagało dużo mentalnej pracy z mojej strony), z drugiej strony jego analiza zakłamania religijnego oraz resentymentu jest genialna. Inspiracja w przeciwieństwie do autorytetu może polegać także na konstruktywnej niezgodzie.
 • WPS
  Wczoraj Oświadczenie zostało przesłane pod następujące adresy:

  Szanowni Panowie,
  Pan Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP,
  Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP,

  Pan Sergiej Andrejew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Pan Włodzimierz Marciniak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej,

  Z wyrazami szacunku

  dr Paweł Ziemiński
  Przewodniczący partii Polska Patriotyczna
 • "Poparcie dla inicjatorów listu do Władimira Putina"
  Popieram apel inicjatorów listu do Prezydenta Władimira Putina. Andrzej Dziąba.
 • "Wyciągnijmy wnioski z błędów przeszłości"
  Szanowny Panie Pawle! Bardzo dobry tekst, ale musimy być przebiegli jak węże i nieskazitelni jak gołębice, gdyż nasz wspólny, który nas poróżnił z Rosjanami kilkaset lat temu, jest diabelsko przebiegły. Musimy być bardzo wyrachowani, czego nam w przeszłości zabrakło, kiedy byliśmy silni. Daliśmy się użyć przeciwko naszym braciom Słowianom. Nie wolno nam tego już więcej robić. To nasze "być albo nie być".
 • @Analityk 00:25:22
  Szanowny Panie Pawle! Bardzo dobry tekst, ale musimy być przebiegli jak węże i nieskazitelni jak gołębice, gdyż nasz wspólny wróg, który nas poróżnił z Rosjanami kilkaset lat temu, jest diabelsko przebiegły. Musimy być bardzo wyrachowani, czego nam w przeszłości zabrakło, kiedy byliśmy silni. Daliśmy się użyć przeciwko naszym braciom Słowianom. Nie wolno nam tego już więcej robić. To nasze "być albo nie być".

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829